Presse/press

AKKREDITERING

Send en e-post til kent@nordlysfestivalen.no for å akkreditere deg til Nordlysfestivalen 2018.

BILLETTER
Akkrediteringen gir deg tilgang til de fleste forestillinger. På noen forestillinger kan det være satt av et begrenset antall billetter til presse. Det kan derfor være lurt å avtale med festivalen om det er noe bestemt som skal dekkes. 

PRESSEKONTAKT
Kent-Einar Myreng
Marked- og kommunikasjonsleder
TLF: +47 992 27 762
E-post: kent@nordlysfestivalen.no