Chinese New Year´s Galla

Kinesisk nyttår

(Scroll down for English version)

Chinese New Year´s Gala
Tirsdag 30. januar klokken 20.00
Hovedscenen, Kulturhuset

Den kinesiske nyttårsfeiringen starter 16. februar. I Tromsø starter vi denne feiringen når sangere og dansere fra Jilin-provinsen kommer for å gi oss en forrykende forestilling.

Til Nordlysfestivalen kommer den første offisielle kulturelle forestillingen fra Kina til Norge etter normaliseringen av forholdet mellom nasjonene.

Kjøp billetter her!

De kinesiske artistene fra Jilin-provinsen fra Nordøst-Kina, som er en av de mest kjente ensemblene i Kina, vil presentere en rekke innslag med både dans og sang i tradisjonell kinesisk stil. Dette er først og fremst en gala og en fest.

Kinesisk nyttår, også kalt Vårfestivalen, har eksistert i mer enn 4.000 år. Det er den største og viktigste årlige begivenheten for kinesere og kan sammenlignes med vår egen julefeiring, hvor familier samles og feirer.

Kinesisk nyttår markeres ikke bare i Kina og i andre asiatiske land, men også i USA, Canada, Storbritannia og Australia.

Tradisjonene utvikler seg stadig og kineserne oppfordrer stadig til at flere rundt om i verdens skal få ta del i den harmoniske og inkluderende feiringen. Under forestillingen kan du få oppleve den dype, men likevel interessante kinesiske kulturen sett gjennom en fargerik og spenstig forestilling.

Dette kommer til å bli en forestilling vi sent vil glemme her i det kalde nord. Bli med å feire kinesisk nyttår sammen med oss, og ikke minst vennskapet mellom det kinesiske og det norske folket!

English version:

The Chinese New Year's Eve is 16th of February 2018. In Tromsø we start this celebration when singers and dancers from Jilin Province come to give us a thrilling performance.

During the Northern Light Festival, we will present the first official cultural performance from China in Norway after the normalization of relations between the nations.

Buy tickets here!

The Chinese artists from Northeast China's Jilin Province, one of the most famous ensembles in China, will present a series of acts with both dance and song in traditional Chinese style. This is primarily a gala and a party.

Chinese New Year, also called the Spring Festival, has been around for more than 4,000 years. It is the biggest and most important annual event for Chinese and is comparable to our own Christmas celebration, where families gather and celebrate.

Chinese New Year is marked not only in China and in other Asian countries, but also in the United States, Canada, UK and Australia.

Traditions are still evolving and the Chinese still encourage more people around the world to participate in the harmonious and inclusive celebration. During the show you can experience the deep yet interesting Chinese culture seen through a colorful and elaborate performance.

This is going to be a show we will not forget easily here in the cold north. Join the celebration of the Chinese New Year with us, and not least the friendship between the Chinese and Norwegian people!