Nordlysfestivalen søker direktør

Stillingen er et åremål på 4 år 

Søknadsfrist 4. januar 2016

Nordlysfestivalens formål er å gi et bredt publikum et attraktivt tilbud av konserter med musikk av høy kvalitet. Festivalen skal med dette bidra til å gjøre den nordlige landsdel til et attraktivt reisemål. Nordlysfestivalen skal være et førstevalg for kunstnere og publikum fra hele verden!

Nordlysfestivalen har utviklet seg til å bli en modig arktisk musikkfest som skaper et unikt og variert tilbud til sitt publikum. Nordlysfestivalen er blitt en kulturpolitisk referansearena. 


Nordlysfestivalen tilbyr alt fra opplevelser i verdensklasse til møter med unge talenter fra landsdelen. Festivalens langsiktige satsing mot øst har ført til samarbeid med noen av verdens fremste kultur- og kunstinstitusjoner, bla. Bolsjoj og Mariinskij. Dette arbeidet skal videreutvikles og kobles sammen med utviklingen av landsdelens talenter.

Nordlysfestivalen arbeider også med å utvikle festivalens forretningsområde. Konsertarrangementer er Nordlysfestivalens kjerneprodukt, som det kontinuerlig arbeides med å utvikle. Vi vil sette den kunstneriske dagsorden og vi vil sette vårt bumerke på utviklingen av kulturlivet/musikklivet i vårt hjørne av verden. Festivalen arbeider også med å skape grunnlag for inntekter og aktivitet utenfor festivalens kjernevirksomhet.

Ønsker du å blir Nordlysfestivalens direktør må du

 • ville ta modige kunstneriske avgjørelser slik at Nordlysfestivalen blir assosiert med de helt store opplevelser.
 • kunne omgjøre kunstneriske ambisjoner til magiske, engasjerende og storartede øyeblikk.
 • gjøre Nordlysfestivalen til den foretrukne samarbeidspartner for kunstnere, offentlige og private interessenter. 
 • delta i det offentlige kulturpolitiske ordskiftet.

Direktøren vil inngå i et team med 2 personer med bred kompetanse og erfaring fra produksjon og logistikk, marked og gjennomføring.

Under gjennomføring har Nordlysfestivalen et svært dyktig og engasjert frivillighetskorps som er en viktig del av merkevaren Nordlysfestivalen.

Direktøren rapporterer til styret. I tillegg er Nordlysfestivalens Råd et ressursorgan som bidrar gjennom året og som har en pådriverrolle. Vi forventer at du evner å utnytte den kreativiteten, kompetansen og de evnene og ferdighetene i stab, styre, råd og øvrige omgivelser besitter til beste for Nordlysfestivalen. Vi vil derfor legge derfor stor vekt på dine samarbeidsevner og dine egenskaper og interesser for å skape resultat sammen med andre.

Det ligger er en betydelig ressurs i infrastrukturen som er utviklet gjennom rundt 30 år med aktive og interesserte offentlige aktører som NOSO, Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune, Kongsbakken videregående skole, UiT Norges arktiske universitet, Norsk kulturråd, Kulturdepartementet og andre private og offentlige bidragsytere. Næringslivet i Tromsø er aktive samarbeidspartnere som søker å nå egne mål som synlig samarbeidspartner. Slik kompetanse må utvikles og forbedres hvert år.

Vi søker en person som har

 • innsikt i og interesse for musikk (kvalitetsmusikk og dans fra hele kunstmusikkfeltet)
 • bred kulturforståelse
 • kompetanse/erfaring fra programmering og arrangementsteknisk planlegging og gjennomføring
 • erfaring fra prosjektarbeid med kunnskap om ledelse av prosjektorganisasjoner
 • god økonomiforståelse med vekt på kostnadskontroll og økonomistyring
 • Kompetanse på søknadsskriving, oppfølging og rapportering.
 • erfaring innen markeds- og PR-arbeid (nasjonalt og internasjonalt) 


Spørsmål angående direktørstillingen kan rettes til styreleder Roar Dons e-post: roar@pellerin.no, tlf: 901 75 860 eller styremedlem og produsent Mette-Marith Aspmo: maspm@online.no, tlf 906 26 736. 
Søknaden med CV og referanser, sendes til Nordlysfestivalen, postboks 966, 9260 Tromsø, eller firmapost@nordlysfestivalen.no